Mix 3 seafood I

KEPITING + KERANG DARA & KERANG HIJAU

Mix 3 seafood 2

UDANG PANCET + KERANG DARA + KERANG HIJAU

Mix 4 seafood 1

UDANG PANCET + KEPITING + KERANG DARA + KERANG HIJAU

Mix 4 seafood 2

UDANG PANCET + KEPITING + KERANG HIJAU + KERANG DARA